నిల్వలు

Archive for the ‘సాహిత్యం’ Category

పాత పుస్తకాల నిధి

జనవరి J, 2011 1 వ్యాఖ్య

ఆంధ్ర శబ్దమంజరి : http://www.scribd.com/doc/38606483/Andhra-SabdaManjari

భరత రస ప్రకరణము : http://www.scribd.com/doc/38603987/Bharatharasaprakaranam-1932

శబ్దార్ధ చంద్రిక : http://www.scribd.com/doc/38606315/Sabdardha-Chandrika-Telugu-Dictionary-1942-Ok

ఆంధ్ర విష్ణు పురాణము : http://www.scribd.com/doc/38541897/Andhra-VishnuPuranamau-1939-ok

శుక సప్తశతి : http://www.scribd.com/doc/38599729/Suka-Sapthathi-Kadhalu

అష్టోత్తర శతోపనిషత్ : Sathopanishad{Telugu 1928} http://www.scribd.com/doc/38541897/Andhra-VishnuPuranamau-1939-ok

ప్రబంధ రత్నవళి : http://www.scribd.com/doc/38598656/Prabandha-Ratnavali-ok

మాఘ కావ్యమ్ : http://www.scribd.com/doc/38603743/Maagha-Kaavyam-3-Cantos-1914-Ok

ప్రకటనలు
వర్గాలుసాహిత్యం

మంచి కధ – వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడి “చివరి మనిషి”

అక్టోబర్ J, 2010 1 వ్యాఖ్య

చాలా రోజుల తరువాత ఒక మంచి కధని చదివిన అనుభూతి కలిగింది ఈ కధ చదివి. చూడండి :
వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడి

అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు

వర్గాలుకధలు, సాహిత్యం ట్యాగులు: