నిల్వలు

Archive for the ‘ప్రత్యేక అనుభవాలు’ Category

Dialogue in the Dark- చిమ్మ చీకటి లో సంభాషణ

డిసెంబర్ J, 2010 వ్యాఖ్యానించండి

“Only way to learn is to encounter” – Martin Buber

నిన్న ఒక అసాధారణమైన అనుభవం కలిగింది. మా సంస్థ వారు “Dialogue in the Dark” అనే event కి మమ్మల్ని పంపించడంతో ఒక కొత్త ప్రపంచం నా ముందు ఆవిష్కృతమయ్యింది.ఒక గంట వ్యవధి లో మనకు తెలియని మనల్ని పరిచయం చేస్తుంది –ఈ ప్రయోగం. చూపు లేనివారి మీద నాకు సానుభూతి ఉండేది. ఈ అనుభవం తరువాత ఇది వారి మీద గౌరవం గాను,అబిమానం , Inspiration గాను మారింది.

ఈ గంట సేపూ నా మనస్సు “ పూర్న మనస్కత” (Mindfullness) తో ఉండడం నాకు సంతోషాన్నిచ్చింది. ఈ ప్రదర్శన/ ప్రయోగం లో పాల్గొనే అవకాశ౦ మీకెవరికయినా వస్తే తప్పక చూడండి (!! ఆనుభవించండి).

Dialogue in the Dark
Level 5 Inorbit Mall
Hi- Tech City
Madhapur
Hyderabad
E-mail: info@experienceace.com
URL: http://www.dialogueinthedarkindia.com
Please book in advance!
Ticketing and reservations open this November. We’re looking forward to seeing you there. In the meantime, you can contact us at info@experienceace.com
Phone: (+91) 40 64603341 or (+91) 40 64603342
Opening hours
Tuesday to Sunday: 10 a.m. – 8 p.m.

ప్రకటనలు