నిల్వలు

Archive for the ‘కధలు’ Category

మంచి కధ – వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడి “చివరి మనిషి”

అక్టోబర్ J, 2010 1 వ్యాఖ్య

చాలా రోజుల తరువాత ఒక మంచి కధని చదివిన అనుభూతి కలిగింది ఈ కధ చదివి. చూడండి :
వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడి

అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు

ప్రకటనలు
వర్గాలుకధలు, సాహిత్యం ట్యాగులు: